Wkodk

Hvordan kan man foretage en sand eksperiment

Videnskabelige undersøgelser er afgørende for fremme af medicin. En af de mest basale og nyttige af disse undersøgelser er en sand eksperiment. En sand eksperiment udføres, når en forsker har fuld kontrol over det overordnede design af undersøgelsen. Dette er i modsætning til en naturlig (eller kvasi-) forsøg, hvor forskeren blot at iagttage resultater i løbet, hvor han eller hun ikke har nogen kontrol. Derfor sande eksperimenter er mest nyttige i situationer, hvor effektiviteten af ​​en behandling bliver testet. Disse eksperimenter viser sig at være nyttige for forskere på alle niveauer, lige fra lægen til gymnasieelev.

Steps

Hvordan kan man foretage en sand eksperiment. Bestem hvilken behandling der vil blive undersøgt.
Hvordan kan man foretage en sand eksperiment. Bestem hvilken behandling der vil blive undersøgt.
 1. 1
  Bestem hvilken behandling der vil blive undersøgt. Er behandling en medicin, en kost plan, etc?
 2. 2
  Vælg de emner, der vil være en del af undersøgelsen.
  • Dette bør ske tilfældigt, at det omfatter forskellige aldre, medicinsk historie, miljø baggrunde, race og køn. Undtagelsen fra denne ville være, hvis undersøgelsen er specifik for en bestemt alder, køn, eller enhver anden særskilt gruppe. For eksempel effektiviteten af ​​orale præventionsmidler ville ikke blive testet blandt mænd.
  • Det er også vigtigt at vælge en gruppe stor nok til at producere statistisk valide data. En gruppe, der er for lille, vil føre til resultater, der ikke er repræsentative for en hel population. Dog vil en gruppe, der er for stor gøre styre undersøgelsen vanskelig.
 3. 3
  Opdel emner i to grupper på tilfældig en, der vil være kontrol og en, der vil modtage den behandling, der testes.
  • Kontrolgruppen vil blive givet et placebo eller en alternativ form for behandling og vil give en baseline resultat, som behandlingen gruppens resultater sammenlignes. Denne placebogruppen er der også for at eliminere placebo-effekt, som også kan forvrænge resultaterne.
  • Hvis det er muligt, bør emner, der ikke vide, hvilken gruppe de er i indtil efter deres deltagelse er færdig (dette er kendt som en blindet undersøgelse).
  • Ideelt set bør eksperimentatorerne heller ikke være klar over, hvilken gruppe hver motivet er i (dette er en dobbeltblind undersøgelse). Dette kan opnås ved at sikre, at forskellige mennesker har ansvaret for at tildele emner til en gruppe, administration behandling og evaluering emner efter behandlingen.
 4. 4
  Bestem den tidsramme, behandlingen vil blive anvendt.
  • Dette er vigtigt, fordi tiden kan ændre virkningen af ​​behandlingen, hvis tidsperioden er for lang eller for kort.
  • Den passende tidsrum vil afhænge af behandling er undersøgt.
 5. 5
  Administrere behandlinger og placebo til de respektive grupper.
 6. 6
  Fortolke resultaterne af undersøgelsen ved hjælp af en statistisk analyse teknik kendt som en t-test.
  • En T-test afgør, om der er en statistisk signifikant forskel mellem to populationer, (behandlingsgruppe og placebogruppen).
  • Det er nemt at beregne en t-test med et program såsom Microsoft Excel, resultatet af denne beregning er en p-værdi.
  • For at beregne en p-værdi i Excel de indsamlede data skal først kopieres til et blankt ark. Så ved at indsætte t-test funktion, vil Excel gå dig gennem trinene til at beregne denne værdi. De to array-muligheder, der kommer op, er for de to grupper, den ene array er for placebo data og ét array er for behandlingsdata.
  • Hvis p-værdien er mindre end.05 så er det konkluderet, at de to populationer er forskellige. I et ægte eksperiment betyder det, at behandlingen har en anden virkning på et emne end placebo, og dermed at behandlingen er effektiv.

Tips

 • En T-Test er en god måde for at lede efter forskelle mellem to grupper. Når emner er delt mellem tre eller flere grupper, kan en variansanalyse bruges i stedet.
 • Eksempel: For at undersøge effekten af ​​en ny hovedpine medicin, forskerne vælger 80 forsøgspersoner tilfældigt. De deler emnerne i to grupper af 40 og en gruppe får en sukkerpille, (placebo) og den anden får nye hovedpine medicin. Forskerne giver de emner de behandlinger af 3 uger. Efter den udpegede tidsperiode forskerne tælle antallet af hovedpine for hvert emne. Forskerne derefter beregne t-test og p-værdi for de to populationer og finde p-værdien til at være.03 indikerer, at der er betydelig forskel mellem placebogruppen og behandlingsgruppen. Derfor konkluderer forskerne, at den nye hovedpine medicin er effektiv til behandling af hovedpine.

Advarsler

 • Vær sikker på at tage etik i betragtning, når der udføres denne type undersøgelse. Aldrig administrere noget, der kan være skadeligt for et emne. Stop altid undersøgelsen, hvis bivirkninger opstår. Aldrig tilbageholde behandlinger, vel vidende, at de vil forbedre et emne helbred.